Behöver du hjälp?

Är du eller någon du känner utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld?
Är du orolig för att ditt barn tvingas bevittna våldet?

Skyddat boende

Vi erbjuder tillfälligt skyddat boende för kvinnor och deras barn som utsatts
för våld i nära relation med placering via socialtjänsten.

Samtalsmottagning

Vi vänder oss till alla som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation.

Vi har sekretess och du kan vara anonym vid den öppna mottagningen.

Till Socialtjänsten

Att placera hos oss

om oss

NiCa Teamet AB bildades år 2020 och arbetar mot våld i nära relation. 

Nina och Camilla har arbetat tillsammans inom kvinnojoursrörelsen i tio år och bedriver idag skyddat boende och samtalsmottagning i privat regi.