Skyddat boende

OM VÅRT BOENDE

Boendet består av 11 lägenheter i olika storlekar som ligger under samma tak. Familjen bor i en egen lägenhet men delar även gemensamhetsytor med de andra boendekvinnorna. Vi har anpassade ytor för barnen som bor hos oss i form av lekrum, pyssel/skapanderum, gamingrum. Boendet ligger nära samhällstjänster så som vårdcentral, matbutiker mm. Boendet har närhet till skola och förskola där det finns ett upparbetat samarbete.

KVINNOR

Alla kvinnor som kommer till oss tilldelas en kontaktperson som ger stöd under hela vistelsen. Stödet kan bestå av praktiskt hjälp med exempelvis ansökningar, kontakt med myndigheter, följeslagare vid möten utanför boendet m.m. Boendet erbjuder alla kvinnor strukturerade samtal utifrån den enskildes behov. Kontaktpersonen gör tillsammans med kvinnan regelbundna säkerhetsplaneringar utifrån den aktuella hotbilden. Boendet kan även vara behjälpliga i att stötta kvinnan att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar.

BARN

Vi har en barnverksamhet med utbildad personal. Målet är att normalisera barnets vardag genom att aktivera, stimulera och trygga barnen. I verksamheten finns det ett lekrum med möjligheter till lek och ett skapanderum för pyssel, läsning och gruppaktiviteter. Det finns även möjlighet till läxläsning eller en stunds surfande/spelande på datorn. Vi besöker regelbundet lekparker, går till skogen m.m. Vi har en upparbetad kontakt med närliggande skolor för att barn i skolåldern ska kunna fullfölja skolgången i den mån det är möjligt. Barnen har möjlighet att genomgå TRAPPAN-samtal under boendetiden. Finns det behov av ytterligare stöd samverkar vi med socialtjänsten och andra instanser som är viktiga för barnet.

ÖVRIGT

Även husdjur är välkomna till oss. Vi tar inte emot personer med ett aktivt missbruk.