Skyddat boende

OM VÅRT BOENDE

Boendet består av 5 rum med självhushåll. Familjen bor kollektivt med eget sovrum och delar kök, toalett och gemensamhetsytor med de andra boendekvinnorna. Vi har anpassade ytor för barnen som bor hos oss. Boendet ligger nära samhällstjänster så som vårdcentral, matbutiker mm. Boendet har närhet till skola och förskola där det finns ett upparbetat samarbete.

KVINNOR

Alla kvinnor som kommer till oss tilldelas en kontaktperson som ger stöd under hela vistelsen. Stödet kan bestå av praktiskt hjälp med exempelvis ansökningar, kontakt med myndigheter, följeslagare vid möten utanför boendet m.m. Boendet erbjuder alla kvinnor strukturerade samtal utifrån den enskildes behov. Kontaktpersonen gör tillsammans med kvinnan regelbundna säkerhetsplaneringar utifrån den aktuella hotbilden. Boendet kan även vara behjälpliga i att stötta kvinnan att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar.

Barn

Vi har en barnverksamhet med utbildad personal. Målet är att normalisera barnets vardag genom att aktivera, stimulera och trygga barnen. I verksamheten finns det ett lekrum med möjligheter till lek och ett skapanderum för pyssel, läsning och gruppaktiviteter. Det finns även en studiehörna för läxläsning eller en stunds surfande/spelande på datorn. Utomhus finns en stor altan som barnen kan nyttja och med tillgång till uteleksaker. Vi besöker regelbundet lekparker, går till skogen m.m. Vi har en upparbetad kontakt med närliggande skolor för att barn i skolåldern ska kunna fullfölja skolgången i den mån det är möjligt. Barnen har möjlighet att genomgå TRAPPAN-samtal under boendetiden. Finns det behov av ytterligare stöd samverkar vi med socialtjänsten och andra instanser som är viktiga för barnet.

övrigt

Vi tar inte emot personer med ett aktivt missbruk.