att placera hos oss

 • Placeringar på vårt skyddade boende går via socialtjänsten.
 • Det är skyddad adress.
 • Det finns plats för fem kvinnor, med eller utan barn.
 • Personalen är välutbildad med lång gedigen våldskompetens.
 • Varje kvinna får en egen kontaktperson som är med som stöd under hela kvinnans process.
 • Tillsammans med kontaktpersonen upprättas en genomförandeplan med utgångspunkt från det givna uppdraget från placerande myndighet samt vårt inskrivningssamtal med kvinnan.
 • Vi återkopplar till placerande myndighet genom regelbundna rapporter som ger en bild av klientens behov och våra insatser.
 • För oss är barnperspektivet viktigt, vi erbjuder barnverksamhet och eftersträvar en så normal vardag för barnen som möjligt med aktiviteter mm.
 • Vi erbjuder krisbearbetande stödsamtal för såväl kvinnor som barn
 • Vi tar emot familjer från hela Sverige, och är även behjälpliga med hämtning av familjen och transport med bil till det nya boendet, om behov föreligger.
 • Det kan finnas mycket mer som vi kan vara till hjälp med förutom det vi nämnt ovan. Vi är flexibla och försöker alltid hitta kreativa lösningar för att vara behjälpliga. Ring oss för att bolla, tillsammans försöker vi lösa det!

Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar att bo kollektivt med självhushåll.

Ring 072-222 46 49 för mer information eller förfrågan om plats.