Om Oss

Vår målsättning är att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig respekterade, väl bemötta och lyssnade på. Det är kvinnor och barns behov och mål som är avgörande i skapandet av uppdraget och vid val av metod. Uppdragen följer vi alltid upp månadsvis med uppdragsgivaren.
Våra ideologiska utgångspunkter, förhållningssätt och metoder omfattar alla som arbetar inom företaget. Våra klienter och uppdragsgivare ska uppfatta samstämmighet oavsett vilken tjänst som anlitas och av vem.

 

Kontaktuppgifter:

Mobil: 072-222 46 49         Mail: info@nicateamet.se